Köszöntő Hírek Önkormányzat Képviselő-testület Intézmények Civil szervezetek

Pátka

Önkormányzati hivatalElérhetőségekÜgyfélfogadásMunkatársakNyomtatványokNyilvántartások

Vissza a főmenübe

 

 

 

 

   
Untitled Document

 

ZÁMOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pátkai Kirendeltsége

Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete az "államháztartásról" szóló 2011. évi CXCV. törvény - Áht. - 11. $ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva megállapította, hogy a "Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - Mötv. - 146/D. $ (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal Pátka helyi önkormányzati költségvetési szerv 2012. december 21. napjával a törvény erejénél fogva megszűnt.

Az Mötv. 84. $ (1) bekezdésben meghatározott feladatokat 2013. január 1-jei hatállyal az Mötv. 85. $ - 86. $-ai szerint létrehozott Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, mely a megszűnő Polgármesteri Hivatal jogutódja. (Az utolsó alapító okirat módosítás 2015.január 1-én történt, Gánt kiválása miatt.)

Dokumentum
Hatálybalépés
Letöltés
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata
2015. január 1.
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
törzskönyvi kivonata a Magyar Kincstártól
2015. január 1.

A Közös Hivatal jogi személy: Pátka községi, Zámoly községi önkormányzatok Képviselő-testületeinek szerve (egységes hivatala), melyet a képviselő-testületek az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hoztak létre .

Pátka község vonatkozásában a hivatali feladatokat a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége látja el.

 
 

 

 

© 2013 - Minden jog fenntartva. Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila