Köszöntő Hírek Önkormányzat Képviselő-testület Intézmények Civil szervezetek

Pátka

Önkormányzat Képviselőtestület Jegyzőkönyvek Jegyzőkönyvek Szabályzatok

Vészhelyzet

Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselőtestület Jegyzőkönyvek

Vissza a főmenübe

 

 

 

 

   
Untitled Document

 

Az Önkormányzat szervezeti felépítése

Pátka Község Önkormányzatának legfőbb szerve a helyi választópolgárok által demokratikus úton megválasztott képviselő-testület, amelyet megillet a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzat valamennyi feladat- és hatásköre. Természetesen a rendkívül szélesen meghatározott feladatokat nem egyedül, hanem szervei: a polgármester, az alpolgármesterek, az egyes bizottságok, és a közös önkormányzati hivatal útján látja el, illetve egyes hatásköröket kivéve - amelyek átruházását a törvény tiltja - átruházhat.

Szervezeti felépítés

Működésében meghatározó szereppel bírnak a rendszeresen tartandó ülések, amelyeken a legfontosabb kérdésekben történik meg a döntéshozatal. Döntéseit két formában, határozatként vagy rendeletként hozza.
A képviselő-testület ülései általában nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Kivételt képeznek az Ötv.-ben meghatározott ügyek, amelyek esetében zárt ülést kell tartani, illetve zárt ülés rendelhető el.
A polgármester a képviselő-testület tagja, aki a testület képviseletében jár el. A törvény azonban külön feladat és hatáskörökkel is felruházhatja, illetve már maga az Ötv. külön feladatokat ad neki.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két alpolgármestert választhat. A képviselő-testület saját tagjai közül választ egy alpolgármestert, melynek elsődleges feladata a polgármester munkájának segítése, illetve a polgármester helyettesítése. A második alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet, feladata a polgármester munkájának segítése.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló aktuális rendeletet az SZABÁLYZATOK menüpontban olvasható

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat: törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek települési szinten történő önálló intézésére jött létre.

-= Vissza a lap tetejére =-

 
 

 

 

© 2013 - Minden jog fenntartva. Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila